Hallitus

Daniel Gordin
Puheenjohtaja
Maria Hagnäs
Varapuheenjohtaja
Joonatan Palmu
Sihteeri
Anna-Mari Hekkala
Hallituksen jäsen
Antti Jula
Hallituksen jäsen
Ilkka Kantola
Hallituksen jäsen
Annika Lindroos
Hallituksen jäsen
Eero Mervaala
Hallituksen jäsen
Teemu Niiranen
Hallituksen jäsen
Aapo Tahkola
Hallituksen jäsen
Jukka Putaala
Hallituksen jäsen