Lahjoitukset

Verenpainetutkimussäätiö - tue verenpainetutkimusta!

Verenpainetutkimussäätiön – Stiftelsen för Blodtrycksforskning, tarkoituksena on yleishyödyllisellä pohjalla edistää verenpaineeseen liittyvää tutkimusta tai siihen liittyvien terveysnäkökohtien tutkimusta. Säätiö toteuttaa tarkoitustaan tukemalla kaikin tavoin kohonneen verenpaineen ehkäisyä ja hoitoa sekä verenpainetutkimusta Suomessa ja kansainvälisesti.

Sääntöjemme mukaan säätiö on oikeutettu vastaanottamaan lahjoituksia, avustuksia, ja testamentteja säätiön tarkoituksen tukemiseen. Säätiön omaisuus sijoitetaan varmalla ja tuottavalla tavalla. Lisätietoja säätiöstä ja lahjoittamisesta: Säätiön puheenjohtaja, dosentti Kaj Metsärinne, munuaissairauksien ylilääkäri, TYKS. Sähköpostiosoite kaj.metsarinne@tyks.fi ja puhelinnumero 050 4673956.