Yhteystiedot

Puheenjohtaja: Teemu Niiranen
tejuni@utu.fi

Sihteeri: Felix Vaura
fechva@utu.fi

Internetsivut:
www.svpy.fi

Ota yhteyttä