Nuorten tutkijoiden kilpailun säännöt / Suomen Verenpaineyhdistys

Tarkoitus

Nuorten tutkijoiden kilpailun avulla tehdään tunnetuksi nuorten tutkijoiden tekemää tutkimustyötä. Samalla rohkaistaan nuoria tutkijoita esittämään julkisesti oman tutkimuksensa tuloksia.
 

Kilpailun paikka

Nuorten tutkijoiden kilpailu tapahtuu SVPY:n kevätkokouksessa tai syyskokouksessa.
 

Aihepiiri, tutkimuksen tulokset

Tutkimusaiheen tulee käsitellä verenpainetta, verenpaineen säätelyä tai kohonneeseen verenpaineeseen liittyviä komplikaatiota. Tutkimus voi olla perustutkimusta, kliinistä tutkimusta, epidemiologista tutkimusta tai translationaalista tutkimusta. Materiaalin tulee mielellään olla aikaisemmin julkaisematonta.

Kilpailuun hyväksytään myös

1) tutkimus, joka on hyväksytty julkaistavaksi, mutta jota ei ole vielä julkaistu SVPY:n syyskokoukseen mennessä.

2) tutkimus, jonka julkaisusta on kilpailupäivänä kulunut vähemmän aikaa kuin yksi vuosi.
 

Kuka voi osallistua

Osallistuja voi kilpaillessaan olla korkeintaan 40-vuotias. Kilpailuun osallistuvalla tutkijalla on oltava merkittävä osuus tutkimuksen toteuttamisessa. Kilpailuun osallistuva ei voi statukseltaan olla tutkimusryhmän johtaja (”established investigator”). On toivottavaa, että osallistuja on myös SVPY:n jäsen, mutta tämä ei ole edellytys kilpailuun osallistumiselle. Myös opiskelijat voivat osallistua kilpailuun. Samasta ryhmästä voi osallistua useampi kuin yksi tutkija. Nuorten tutkijoiden kilpailun kerran voittanut ei voi uudestaan osallistua kilpailuun. Tutkimustyö on voitu tehdä kotimaassa tai ulkomailla.
 

Liitteet

1. Curriculum Vitae (1 sivu); 2. Julkaisuluettelo.
 

Abstrakti

On lähetettävä määräaikaan mennessä sähköisessä muodossa yhdistyksen sihteerille. Tutkimuksen tulosten esittäjän on oltava myös abstraktissa ensimmäisenä tekijänä. Vain yksi abstrakti hakijaa kohden hyväksytään. Abstraktin maksimipituus on 350 sanaa ja se voi sisältää yhden taulukon tai kuvan. Kuvia ja taulukoita, sekä niiden selitetekstejä ei lasketa sanamäärään.
 

Valinta loppukilpailuun

Lähetettyjen abstraktien paremmuutta arvioiva raati koostuu vähintään neljästä SVPY:n hallituksen jäsenestä. Raadin jäsenet valitsee vuosittain SVPY:n hallitus. Raati voi esim. jääviyssyistä käyttää päätöksenteossa apuna ulkopuolisia asiantuntijoita.

Ensimmäisessä vaiheessa valitaan kaikista lähetetyistä abstrakteista 4 loppukilpailuun. Kaikille osallistuneille ilmoitetaan arvioinnin tuloksesta viimeistään 14 vuorokautta ennen SVPY:n syyskokousta. Raadin päätös on lopullinen, eikä siitä voi valittaa.

Loppukilpailuun valituilta pyydetään valokuva julkistamista varten.
 

Voittajan valinta

Loppukilpailussa pidetään 10 minuutin englanninkielinen suullinen esitys. Esityksen jälkeen on 5 minuutin keskustelu, jossa yleisö ja raadin jäsenet voivat esittää kysymyksiä.

Valinnassa painotetaan pisteytyksen avulla seuraavia seikkoja:

– Tulosten originaalisuus ja laatu (1-4 pistettä)

– Tulosten merkitys ja sovellettavuus (1-4 pistettä)

– Loppukilpailuesityksen laatu (1-4 pistettä)

Raadin jäsenet tekevät arvion itsenäisesti. Eniten pisteitä saanut julistetaan voittajaksi. Toinen, kolmas ja neljäs sija määräytyvät myös pisteiden perusteella. Tasapistetilanteessa voitto jaetaan kilpailijoiden kesken.
 

Voittajan julkistaminen

Voittaja julkistetaan SVPY:n kokouksen lopuksi.
 

Palkinnot

Nuorten tutkijoiden kilpailun neljä parasta palkitaan rahasummalla, jonka määrä tarkistetaan vuosittain.