Kevätkokous 2018

Hyvä Suomen Verenpaineyhdistyksen jäsen,

Järjestyksessä toinen Valtakunnallinen hypertensiopäivä järjestetään 20.4.2018 klo 8.30–16.00 Helsingin messukeskuksessa yhteistyössä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kanssa. Koulutusohjelma on avoin kaikille jäsenille ja kaikille erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon terveydenhuollon toimijoille. Kokouksen tavoitteena on välittää ajankohtaista tietoa hypertensiosta sekä parantaa yhteistyötä erikoissairaanhoidon ja avoterveydenhuollon välillä. Ohjelma ilmoittautumisohjeineen on liitteenä tässä.

SVPY:n vuosikokous järjestetään 20.4.2018 Valtakunnallisen hypertensiopäivän yhteydessä. Jäsenille lähetetään sähköpostitse kokouskutsu ja esityslista vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta.

Syyskokous tullaan järjestämään joko 21.9.2018 Finlandia-talolla, lopullisesta ohjelmasta tullaan tiedottamaan kevään aikana.

Kiitämme kaikkia jäseniä aktiivisesta osallistumisesta vuoden 2017 koulutustapahtumiin! Tietoa Valtakunnallisesta hypertensiopäivästä tulee välittää eteenpäin!

Edellistä SVPY:n sihteeriä palvelusvuosista kiittäen,

Teemu Niiranen, sisätautien erikoislääkäri
Suomen Verenpaineyhdistyksen sihteeri
E-mail: tejuni@utu.fi