Jäsenkirje 1/2014

15.1.2014

Hyvä Suomen Verenpaineyhdistyksen jäsen,

Yhdistyksemme kevätkokouksen teemana on Verenpaine, ravinto ja geenit. Kokous järjestetään 25.4.2014 Hotelli Kalastajatorpalla Helsingissä. Ohjelma ilmoittautumisohjeineen on liitteenä. Luennoitsijat ovat jälleen korkeatasoisia ja aihepiiri ajankohtainen. Robert Tigerstedt-luennon pitää professori Anna Dominiczak, merkittävä verenpainetutkija ja Hypertension-lehden päätoimittaja.

Kokouksessa järjestetään myös Nuorten tutkijoiden kilpailu, johon valitaan 16.3.2014 mennessä sihteerin sähköpostiin lähetettyjen abstraktien perusteella neljä esiintyjää. Palkinnot ovat seuraavat: 1. palkinto 1500 € ja II-IV palkinto 500 €.

Matka-apurahat jaetaan pääsääntöisesti kerran vuodessa. Tämän vuoden matka-apurahojen hakuaika päättyy 31.3.2014. Kirjallinen apurahahakemus lähetetään yhdistyksen sihteerille. Matka-apurahansaajien tulee toimittaa yhdistykselle matka­kertomus, joka julkaistaan yhdistyksen internetsivuilla SVPY:n vuosikokous järjestetään 25.4.2014 kevätkokouksen yhteydessä. Jäsenille lähetetään sähköpostitse kokouskutsu ja esityslista vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta.

Verenpaineen Käypä hoito-suositus on päivitettävänä. SVPY pitää suosituksen jalkautusta erittäin tärkeänä ja järjestää yhteistyössä HUS:n, TYKS:n ja TAYS:n kanssa 30.10.2014 Hypertensio 2014- koulutuspäivän Helsingin Messukeskuksessa. Ohjelma päivittyy tammikuun aikana yhdistyksen verkkosivuille www.svpy.fi.

Syysristeilyperinteen jatkumisesta käytiin syksyllä keskustelua. Jäsenten toivomuksesta risteily järjestetään entiseen tapaan syyskuussa. Päivämäärät 26.9-28.9 on hyvä jo merkitä kalenteriin.

Kiitämme jäseniä aktiivisesta osallistumisesta vuoden 2013 koulutustapahtumiin!


Mukavaa kevään alkua toivottaen

Kirsi Rantanen, neurologian erikoislääkäri
Suomen Verenpaineyhdistyksen sihteeri
Osoite: HUS, Medisiininen yksikkö, Meilahden sairaala, PL 340, 00029 HUS
Puh. 040 5877396
E-mail: kirsi.rantanen@hus.fi

-----------------------------------------------------------------------

Liite: Kevätkokouksen 2014 ohjelma ilmoittautumisohjeineen.

Suomen Verenpaineyhdistys r.y.
Finlands Hypertensionsförening r.f.

Kevätkokous, perjantai 25.4.2014
Hotelli Kalastajatorppa, Helsinki


Teema: Verenpaineesta, ravinnosta ja geeneistä


10.30 Tieteellisen symposiumin avaus
Timo Strandberg
Nuorten tutkijoiden kilpailu - Young Investigators Competition
4 presentations à 10+5 min (Merisali)
Chairman : Timo Strandberg
I.
II.
III.
IV.

11.30 Lounas (Pyöreä sali)

12.20 SVPY:n vuosikokous (Merisali)

13.00 SESSIO I. Geeneistä ja ravinnosta (Merisali)
Puheenjohtaja: Heikki Karppanen
13.00 Nutrigenetiikka. Matti Uusitupa
13.30 Suola ja verenpaine – uusin tieto. Eero Mervaala
14.00 Ravinto ja verenpaine – ei vain suola vaikuta. Antti Jula

14.30-15.00 KAHVITAUKO JA TUTUSTUMINEN NÄYTTELYYN (Merisali)

15.00 SESSIO II. Geeneistä ja biomarkkereista (Merisali)
Puheenjohtaja: Frej Fyhrquist
15.00 Verenpainetauti, alttiusgeenit, farmakogenetiikka. Kimmo Kontula
15.30 Monogeneettiset hypertensiomuodot. Timo Hiltunen
16.00 Biomarkkerit hypertension ennustetekijöinä. Veikko Salomaa
16.30-17.00 KAHVITAUKO JA TUTUSTUMINEN NÄYTTELYYN (Merisali)

17.00 SESSIO III. Potilastapauksia (Merisali)
Puheenjohtaja: Ilkka Tikkanen, Helsinki
17.00 Potilastapauksia.
Ilkka Kantola, Turku

17.45-18.15 KAHVITAUKO JA TUTUSTUMINEN NÄYTTELYYN (Merisali)

18.15 THE ROBERT TIGERSTEDT LECTURE (Merisali)
Chairman: Timo Strandberg, Helsinki
18.15 Genomics of hypertension. Prof. Anna Dominiczak, Glasgow
19.00 Presentation of The Tigerstedt Diploma
Nuorten tutkijoiden kilpailun palkintojen jako

SVPY:n puheenjohtaja ja sihteeri

19.30 Cocktail ja illallinen (Vanha Torppa)

-----------------------------------

Ilmoittautuminen:

Ilmoittautua voi sähköpostitse (toimisto@svpy.fi) antamalla seuraavat tiedot:
Osallistun lounaalle (Kyllä/Ei).
Osallistun illalliselle (Kyllä/Ei).
Etunimi.
Sukunimi.
Sähköpostiosoite.
Toimipaikka (ei pakollinen).
Osoite.
Erityisruokavalio (ei pakollinen).

Ilmoittautumisaika päättyy 11.4.2014. Kokoukseen mahtuu enintään 100 osallistujaa.

Kokoukseen osallistuminen ja lounas ovat osallistujille maksuttomia. Illalliselle ilmoittaudutaan erikseen ja illallisen hinta on 45 euroa. Maksu tilille Helsingin OP Pankki 578859-25713 / OKOYFIHH FI73 5788 5920 0057 13. Muutoksia ilmoittautumistietoihin voi lähettää osoitteeseen "toimisto@svpy.fi" viimeistään 2 viikkoa ennen kokousta.


Kokoukselle haetaan erikoistumiskoulutuspisteitä Helsingin yliopistolta: sisätaudit /runkokoulutus, sisätaudit, endokrinologia, geriatria, kardiologia, nefrologia, neurologia, työterveyshuolto, yleislääketiede