Jäsenkirje 2/2021

4.8.2021

Yhdistyksemme vuosikokous pidettiin 28.4.2021 virtuaalisesti Teams-kokouksena vallitsevan koronapandemian vuoksi. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Teemu Niiranen, varapuheenjohtajaksi Daniel Gordin ja sihteeriksi Felix Vaura. Hallituksen muut jäsenet ovat Maria Hagnäs, Anna-Mari Hekkala, Antti Jula, Ilkka Kantola, Tuula Kock, Päivi Korhonen, Eero Mervaala, Kaj Metsärinne, Jukka Putaala, Ilkka Pörsti ja Timo Strandberg.

Vuosikokouksessa hyväksyttiin Suomen Verenpaineyhdistyksen sääntöjen 4§:ään muutos, jonka nojalla tästä lähtien myös eläkkeellä olevat jäsenet maksavat jäsenmaksun. Tämä sääntömuutos antaa yhdistykselle mahdollisuuden seurata aiempaa tarkemmin aktiivisten jäsenten määrää, mikä tehostaa yhdistyksen tulevan toiminnan suunnittelua. Vuoden 2021 jäsenmaksulaskut lähetetään jäsenille sen jälkeen, kun sääntömuutos on käsitelty Patentti- ja rekisterihallituksessa.

Syyskokous pidetään koronapandemian vuoksi virtuaalisesti Zoom-kokouksena perjantaina 24.9.2021, eli voit osallistua syyskokoukseen itsellesi sopivimmassa ympäristössä. Osallistuaksesi tarvitset vain verkkoselaimen ja internet-yhteyden. Tämän vuoden ohjelma keskittyy unen ja verenpaineen yhtymäkohtiin, sekä verenpainepotilaan tutkimiseen kliinisen fysiologian näkökulmasta. Päivän aikana kuulet mm. verenpainespesialistin pohdintaa siitä, tuleeko verenpainelääke ottaa aamulla vai illalla. Kokouksen yhteydessä tullaan järjestämään myös nuorten tutkijoiden kilpailu, jonka parhaimmat palkitaan rahapalkinnoilla. Syyskokouksen ohjelma ja nuorten tutkijoiden kilpailun ohjeet ovat liitteenä.

Kokous maksaa tänä vuonna 50 euroa, joka kattaa kokouksen järjestämiskulut. Kokoukseen on haettu erikoistumiskoulutuspisteitä seuraavilta erikoisaloilta: kardiologia (3 h), keuhkosairaudet ja allergologia (3 h), kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede (6 h), nefrologia (3 h), sisätaudit (eriytyvä koulutus 6 h, runkokoulutus 6 h) ja yleislääketiede (6 h).

Tervetuloa mukaan! Kiitämme yhdistyksen toiminnan tukemisesta kannatusjäseniämme: Novartis, Microlife, Berlin-Chemie ja Servier. Kannatusjäsenmaksuilla katetaan merkittävästi toimintamme kuluja.

Lämmintä ja miellyttävää loppukesää toivottaen,
Felix Vaura, lääketieteen kandidaatti
Suomen Verenpaineyhdistyksen sihteeri
fechva@utu.fi

 

Ilmoittautuminen syyskokoukseen

Ilmoittautuaksesi syyskokoukseen:

1. Täytä Google Forms -lomake osoitteessa (vanhentunut).
2. Maksa osallistumismaksu 50 euroa (kts. maksutiedot alla).

Kun olet ilmoittautunut ja maksanut osallistumismaksun, saat lähempänä kokousta sähköpostilla henkilökohtaisen Zoom-linkin syyskokoukseen. Ilmoittautumisaika päättyy 17.9.2021 jolloin myös osallistumismaksu on viimeistään suoritettava. Jos sinulla on kysyttävää ilmoittautumiseen liittyen, voit lähettää sähköpostia osoitteeseen fechva@utu.fi.

 

Maksutiedot osallistumismaksua varten

Pankki: OP Helsinki
Saaja: Suomen Verenpaineyhdistys
IBAN: FI73 5788 5920 0057 13
BIC: OKOYFIHH
Viite: osallistujan etu- ja sukunimi